Távközlési Fejlesztési Projekt (MVM Rt. – TFP) sikeres befejezése

Az MVM Rt. alaptevékenységeinek ellátásához a minőségi kiszolgálást biztosító, megbízható, gazdaságosan üzemeltethető önálló távközlési hálózat létesítését határozta el. Az iparági távközlés kiszolgálására tervezett országos hálózatnak több tucat átviteli berendezéssel ellátott csomópontja van. A több éves előkészítő és tervezési feladatokat követően 2003-ban lezárult a konkrét beruházási tevékenység, melynek utolsó fázisa az áramkörök átterhelése volt az új SDH hálózatra.
A jelátviteli vonalak átkapcsolása a régi rendszerről, illetve a külső szolgáltatóktól vett rendszerekről 2003. augusztusában megtörtént. Az áttérési terv és ennek ütemezése szigorú követelményeknek kellett megfeleljen. A feladat teljesítését szakembereink az MVM Rt.-vel folyó több éves együttműködésünk tapasztalatai alapján sikeresen végezték el. A végeredmény egy olyan korszerű, megbízható átviteli hálózat lett, amely az MVM Rt. szigorú üzemi szabályzatának megfelelően képes kielégíteni hosszútávon is a villamosenergia-iparág távközlési igényeit.