Bevezetés

Távközlési tevékenységünket elsősorban a hazai távközlési iparág fejlesztésének elősegítéséért folytatjuk.

Kapcsolatot tartunk a teljes hazai távközlési piac szinte valamennyi szereplőjével, és a már felhalmozódott tapasztalatok révén megfelelő rálátással rendelkezünk a szolgáltatók, szabályozó hatóságok és felügyeletek munkáira, eredményeire, valamint a fogyasztók igényeire. Ügyfeleinkkel lehetőség szerint hosszú távú kapcsolatok kialakítására törekszünk, amely fokozott elvárást támaszt munkánk minőségére.

Tanácsadási szolgáltatások

Fő tevékenységünk a távközlési piacon jelenlévő, illetve újonnan megjelenő szereplők részére végzett alábbi szolgáltatások

 • Stratégiai tervezés és tanácsadás
 • Tanácsadás infrastruktúra beruházásokkal és fejlesztésekkel kapcsolatban
 • Műszaki beszerzéstámogatás, tervkoordináció
 • Távközlési üzleti- és piacelemzések készítése
 • Tanácsadás magánhálózatok létesítéséhez
 • Rendszerkiválasztás (versenyszervezés, ajánlatkérés)
 • Gazdaságossági és megtérülési vizsgálatok
 • Pályázatok teljes körű elkészítése, értékelése
 • Távközlési beruházások előkészítése
 • Szakértői tevékenység hírközlési építményekkel és beruházásokkal kapcsolatban
 • Távközlési műszaki/jogi elemzések, szabályozási tanácsadás
 • Szolgáltatási engedélyeztetés/bejelentés

Tervezési és mérnöki szolgáltatások

Tervezési és mérnöki szolgáltatásokat egyebek között az alábbi témákban nyújtunk

 • Megvalósíthatósági tanulmányok készítése
 • Üzleti tervek készítése
 • Menedzsmentfejlesztési tervek kidolgozása
 • Rendszertervezés
 • Hálózattervezés: átviteltechnika, kapcsolástechnika, IP
 • Áramellátás és biztonsági rendszertervezés
 • Építménytervezés
 • Installációs és preinstallációs tervezés

Projekt- és beruházás-vezetés

Az Entel Kft. fővállalkozóként, beruházás-irányítóként vagy alvállalkozóként építőipari és hálózatépítő partnereivel közösen végzi e feladatokat beruházás-szervezés, hálózatépítés illetve magas- és mélyépítési kivitelezés területeken. Szolgáltatásokat nyújtunk az alábbi tevékenységekhez is:

 • Beruházás-előkészítés
 • Versenyeztetés
 • Szerződéskötések (szállítói, alvállalkozói, stb.)
 • Együttműködési és összekapcsolási szerződések kidolgozása
 • Kivitelezés művezetése
 • Műszaki ellenőrzés
 • Műszaki szakértés
 • Projekt-teljesülés ellenőrzés
 • Minőségbiztosítási tevékenység

Létesítés, tervezés és engedélyeztetés

Fő létesítési tevékenységeink között megtalálható az engedélyeztetés, helyszín keresés, kiviteli tervezés és építésvezetés. Statikai, kiviteli és használatbavételi engedélyeztetést végzünk mobil bázisállomások létesítéséhez, helyszínt és telephelyet keresünk számos technológia támogatásával (például GSM-R, LTE-R, 5G hálózatok) és támogatjuk kulcsrakész rendszerek szállítását is.

Szolgáltatásfejlesztés és támogatás

Elsősorban távközlési szolgáltatók számára nyújtjuk az alábbi szolgáltatásokat

 • Regulációs tanácsadás szolgáltatásfejlesztési témában
 • Újgenerációs hálózatok (NGN) létesítése
 • Optikai hálózatok fejlesztése
 • Vezetéknélküli hálózatok fejlesztése
 • VoIP szolgáltatások bevezetése
 • Műsorszóró hálózatok és rendszerek fejlesztése
 • Új távközlési szolgáltatások bevezetésének előkészítése
 • Értéknövelt távközlési szolgáltatások bevezetése
 • Távközlési szolgáltatási engedélyek/bejelentések kidolgozása, utógondozása

Keressen minket és kérje ajánlatunkat az [email protected] címen!

Referenciáink

Távközlési koncessziós pályázati anyag kidolgozása

 • Kelet-Nógrád-Com Rt. (HTCC): Salgótarján primer körzetre
 • Börzsöny-Com Rt.: Vác, Gödöllő, Esztergom primer körzetre

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és jogelődei

 • Távközlési Nemzeti Szabványok kidolgozása
 • Digitális alközpontok típusengedélyezési eljárásai
 • Műszaki fejlesztési közreműködés és konzultáció az ISDN nemzeti szabályozásában és az átvételi vizsgálatokban, a No. 7. jelzésrendszer bevezetésében és átvételi vizsgálatokban, OSS rendszerek bevezetésében
 • Távközlési szolgáltatási kérelmekkel kapcsolatos előkészítési munkák
 • Alapvető Műszaki tervek elkészítésében való közreműködés
 • Műszaki szakértés és tanácsadás piacfelügyeleti terv kapcsán
 • Műszaki szakértés a másodfokú hatósági eljárásokkal kapcsolatban
 • A helyi hurok átengedésére és a helyi bitfolyam hozzáférés átengedésére vonatkozó referenciaajánlat műszaki folyamatainak elemzése
 • A helyszíni piacfelügyeleti hatósági ellenőrzés módszertanának vizsgálata
 • A hatóság piacfelügyeleti tevékenységének műszaki támogatása
 • A rövidüzenet szolgáltatás (SMS) műszaki és szabályozási vonatkozásainak elemzése, a visszaélési lehetőségek és egyéb problémák feltárása
 • A hatósági adatgyűjtési tevékenység elősegítése
 • Frekvenciagazdálkodási Igazgatóság (FGI) tevékenységének szakmai szempontú áttekintése, átvilágítása
 • Az elektronikus hírközlés számozási rendszerének (azonosítógazdálkodás) korszerűsítésében való közreműködés
 • Az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról szóló kormányrendelet vizsgálata
 • Tanácsadás műszaki-technológiai elemzésekkel, hálózatok együttműködésével, műszaki szabályozással és műszaki szabályozási stratégiával kapcsolatban
 • Az elektronikus hírközlő hálózatokon igénybe vehető emelt díjas szolgáltatások vizsgálata, az ezekkel kapcsolatos fogyasztói kockázatok kiemelése
 • Az FTTH GPON hálózatokhoz való jogosulti hozzáférési lehetőségek vizsgálata
 • Az elektronikus levelezés (e-mail) szolgáltatás szabályozási vetületeinek elemzése
 • A bitfolyam hozzáférés szolgáltatás hazai helyzetének, illetve műszaki-minőségi paraméterekkel való szabályozása lehetőségének vizsgálata
 • Lehetséges jogosulti hozzáférési pontok és hozzáférési interfészek vizsgálata NGA hálózatokon bitfolyam hozzáférési szolgáltatások esetén

KPMG

 • A MATÁV analóg rádiós előfizetői hurok (AREH) rendszerek üzemeltetésére szolgáló 900 MHz-es frekvenciasáv határidő előtti felszabadításával kapcsolatos műszaki audit (alvállalkozás)

Magyar Posta

 • Távközlési és informatikai konzultáció
 • Beruházás vezetés a Vodafone projektben a Magyar Posta Zrt. képviseletében

MÁV

 • ISDN szolgáltatások bevezetésének előkészítése
 • Távközlő hálózat fejlesztés előkészítése

MVM Csoport

 • Távközlés Fejlesztési Rendszerterv kidolgozása
 • Távközlési hálózatfejlesztés vezetése
 • Preinstallációs tervezések (OVIT Zrt.)
 • Távközlő hálózatok és szolgáltatások engedélyeztetése
 • Berendezés szállítói tenderek előkészítése
 • Alközponti beruházás tendereztetése, vezetése
 • ISDN mérések
 • LTE450 beruházás műszaki támogatása
 • NTG hálózat fejlesztésének műszaki támogatása

Első Pesti Telefontársaság

 • Elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal kapcsolatos szabályozás és szolgáltatásfejlesztés
 • Távközlési és informatikai tevékenységek, fejlesztések során felmerülő szabályozási kérdések megválaszolása

NOKIA

 • Marketing konzultáció
 • ISDN együttműködési vizsgálatok és mérések
 • Építési engedélyeztetési konzultáció

Pannon GSM (ma Telenor)

 • Management és távközlési konzultáció
 • Szolgáltatásengedélyeztetés (Voice over IP)

Pantel (ma Invitel)

 • Távközlési szolgáltatások engedélyeztetése

Vodafone Magyarország

 • GSM ismétlők szállítása (AVITEC)

Invitel és korábbi leányvállalatai

 • Optikai kábeles összeköttetés beruházás vezetése a MÁV Zrt. együttműködésével
 • Projekt menedzsment: Térinformatikai beruházás bevezetése
 • Távközlési és informatikai konzultáció
 • Távközlési szolgáltatások engedélyeztetése, hatósági bejelentése
 • Adatbiztonsági és egyéb belső szabályzatok kidolgozása
 • Munkahelyi, munkakörnyezeti éves felülvizsgálat végzése, kockázatértékelés készítése

OTP Bank

 • Ügyfélszolgálati folyamatok távközlési és informatikai szempontú elemzése

Informatikai és Hírközlési Minisztérium

 • Műszaki tézisek a hírközlés szabályozás korszerűsítéséhez

Egyéb tevékenységek

 • Távközlési tervek és ajánlatok ellenőrzése, értékelése és készítése a Nyírtelecom Kft. részére
 • Piacfelmérés a Telecom Finland részére, együttműködés a Telecon Oy, Finland vállalattal
 • Alközponti tenderértékelés a Fővárosi Vízművek Zrt. részére
 • Koncessziós telefontársaságok üzleti terveinek értékelése a IID Budapest részére
 • Távközlési átvilágítás, fejlesztési tanulmány a MALÉV Zrt. részére
 • Mikrohullámú összeköttetés tervezése, kulcsrakész szállítása a Zalaegerszegi Megyei Kórház részére
 • Internet Klub megvalósíthatósági tanulmány készítése Transelektro Zrt. részére
 • Részvétel a Belügyminisztérium részére készült megvalósíthatósági tanulmány készítésében az Auriga Corporation megbízásából
 • Szolgáltatások távközlési, informatikai műszaki szabályozási hátterének megalapozása a Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztosság részére
 • Távközlési szolgáltatások előkészítése, hatósági engedélyeztetése, bejelentése további vállalatok részére (ATLAS Távközlési Kft., CeCOM Kft., Magyar Telekom Nyrt. (Matáv Rt.), TeleTrade Kft., UPC Magyarország Kft., UST 2 Kft.)

Létesítési referenciáink

 • Ericsson Magyarország Kft.: Bázisállomás engedélyeztetés
 • MVM Rt.: Bázisállomások létesítése nagyfeszültségű távvezeték oszlopokon
  • Helyszín keresés (site survey)
  • Statikai kiviteli tervezés
  • Engedélyeztetés
 • Pannon GSM Rt.: GSM bázisállomásokkal kapcsolatos tevékenységek
  • Helyszín keresés (site survey)
  • Használatbavételi engedélyeztetés
  • Magasság korlátozás bejegyeztetés
  • Statikai kiviteli tervezés
  • Telepítési közreműködés
 • PanTel Rt.: Helyszín keresés (site survey)
 • Dunatel Kft.
  • Helyszín keresés (site survey)
  • Statikai kiviteli tervezés
  • Telepítési közreműködés
 • T-Mobile Magyarország Rt.: Bázisállomások létesítése nagyfeszültségű távvezeték oszlopokon
  • Helyszín keresés (site survey)
  • Statikai kiviteli tervezés
  • Engedélyeztetés