Tanulmány a távközlési alépítmények szabályozásáról

A távközlési alépítmények nemzetközi és hazai szabályozásáról, helyzetéről, illetve a távközlési alépítményeket helyettesíteni képes fizikai infrastruktúrákról készítettünk tanulmányt.