Szakmai koncepció értéknövelt hírközlési szolgáltatások szabályozására

Elektronikus hírközlési szolgáltatással és/vagy lineáris audiovizuális médiaszolgáltatással együtt értékesített értéknövelt szolgáltatások szabályozása Alapkoncepciót, majd szakmai javaslatot, elemzést készítettünk az NMHH részére, amelyben megvizsgáltuk, hogy az elektronikus hírközlési szolgáltatással együtt értékesített értéknövelt szolgáltatások szabályozására korábban kidolgozott javaslatunk hogyan terjeszthető ki a lineáris audiovizuális médiaszolgáltatással együtt értékesített értéknövelt szolgáltatások szabályozására. Az alapkoncepció elhelyezi az értéknövelt szolgáltatásokat a médiaszabályozás, elektronikus hírközlés szabályozás, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, és az elektronikus kereskedelem szabályozási rendszerében, példákon keresztül mutatja be a
lehetséges értékesítési alapmodelleket. A részletes javaslat ismerteti a jellemző szolgáltatásokat, hazai és nemzetközi gyakorlatot és joggyakorlatot, a kapcsolódó szabályozási területeket, a szabályozás alapját, célját, hatályát, eszközeit, a fogalmakat, valamint a javaslat indokolását.