Elektronikus hírközlő hálózatokon igénybe vehető emelt díjas szolgáltatások

Összefoglaló tanulmányt készítettünk az elektronikus hírközlő hálózatokon igénybe vehető emelt díjas szolgáltatásokról, az ezekkel kapcsolatos fogyasztói kockázatokról, és ezek figyelembevétele mellett javaslatokat tettünk a tématerület átfogó szabályozására.