NTG és járási székhelyek összekapcsolásának rendszerterve

Elkészítettük a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat és a járási székhelyek összekapcsolásának rendszertervét. Értékelő tanulmányban foglaltuk össze a hálózat jellemzőit és elvégeztük a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat bővítésének generál tervkoordinátori feladatait.