Összekapcsolási szerződések terén tanácsadás

A másodlagos frekvenciakereskedelem szabályozását megalapozó szakmai javaslat kidolgozása

Az NMHH részére szakmai javaslat dolgoztunk ki a másodlagos frekvenciakereskedelem szabályozásának megalapozására. Összefoglaltuk a másodlagos frekvenciakereskedelem alapjait, a kapcsolódó fogalmakat, területeket, az átruházás, haszonbérbe adás különböző eseteit. Elemeztük a hatályos közösségi szabályozás vonatkozó követelményeit és a szabályozás várható irányát. Összegyűjtöttük a nemzetközi tapasztalatokat, és felmértük az érdekelt hazai szolgáltatói igényeket. Rögzítettük és indokoltuk a javasolt szabályozási modellt, annak felépítését, bevezetésének javasolt módját, a nyitott és eldöntendő kérdéseket.

NTG és járási székhelyek összekapcsolásának rendszerterve

Elkészítettük a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat és a járási székhelyek összekapcsolásának rendszertervét. Értékelő tanulmányban foglaltuk össze a hálózat jellemzőit és elvégeztük a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat bővítésének generál tervkoordinátori feladatait.

Az NMHH Rádióspektrum Stratégiája 2011-2015

Több fázisból álló tevékenység során az NMHH szakértőinek aktív közreműködésével elkészítettük az NMHH 2015-ig terjedő javasolt Rádióspektrum Stratégiáját. A tevékenység magában foglalta egy előzetes stratégiai koncepció készítését és véglegesítését, egy előzetes stratégai készítését és véglegesítését, vezetői összefoglaló és prezentáció készítését, és számos konzultációt.