Távközlési referenciáink

Távközlési koncessziós pályázati anyag kidolgozása

 • Kelet-Nógrád-Com Rt. (HTCC): Salgótarján primer körzetre
 • Börzsöny-Com Rt.: Vác, Gödöllő, Esztergom primer körzetre

Nemzeti Hírközlési Hatóság és jogelődei

 • Távközlési Nemzeti Szabványok kidolgozása
 • Digitális alközpontok típusengedélyezési eljárásai
 • Műszaki fejlesztési közreműködés és konzultáció az ISDN nemzeti szabályozásában és az átvételi vizsgálatokban, a No. 7. jelzésrendszer bevezetésében és átvételi vizsgálatokban, OSS rendszerek bevezetésében
 • Távközlési szolgáltatási kérelmekkel kapcsolatos előkészítési munkák
 • Alapvető Műszaki tervek elkészítésében való közreműködés
 • Műszaki szakértés és tanácsadás piacfelügyeleti terv kapcsán
 • Műszaki szakértés a másodfokú hatósági eljárásokkal kapcsolatban
 • A helyi hurok átengedésére és a helyi bitfolyam hozzáférés átengedésére vonatkozó referenciaajánlat műszaki folyamatainak elemzése
 • A helyszíni piacfelügyeleti hatósági ellenőrzés módszertanának vizsgálata
 • A hatóság piacfelügyeleti tevékenységének műszaki támogatása
 • A rövidüzenet szolgáltatás (SMS) műszaki és szabályozási vonatkozásainak elemzése, a visszaélési lehetőségek és egyéb problémák feltárása
 • A hatósági adatgyűjtési tevékenység elősegítése
 • Frekvenciagazdálkodási Igazgatóság (FGI) tevékenységének szakmai szempontú áttekintése, átvilágítása
 • Az elektronikus hírközlés számozási rendszerének (azonosítógazdálkodás) korszerűsítésében való közreműködés
 • Az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról szóló kormányrendelet vizsgálata
 • Tanácsadás műszaki-technológiai elemzésekkel, hálózatok együttműködésével, műszaki szabályozással és műszaki szabályozási stratégiával kapcsolatban
 • Az elektronikus hírközlő hálózatokon igénybe vehető emelt díjas szolgáltatások vizsgálata, az ezekkel kapcsolatos fogyasztói kockázatok kiemelése
 • Az FTTH GPON hálózatokhoz való jogosulti hozzáférési lehetőségek vizsgálata
 • Az elektronikus levelezés (e-mail) szolgáltatás szabályozási vetületeinek elemzése
 • A bitfolyam hozzáférés szolgáltatás hazai helyzetének, illetve műszaki-minőségi paraméterekkel való szabályozása lehetőségének vizsgálata
 • Lehetséges jogosulti hozzáférési pontok és hozzáférési interfészek vizsgálata NGA hálózatokon bitfolyam hozzáférési szolgáltatások esetén

KPMG

 • A MATÁV analóg rádiós előfizetői hurok (AREH) rendszerek üzemeltetésére szolgáló 900 MHz-es frekvenciasáv határidő előtti felszabadításával kapcsolatos műszaki audit (alvállalkozás)

Magyar Posta

 • Távközlési és informatikai konzultáció
 • Beruházás vezetés a Vodafone projektben a Magyar Posta Zrt. képviseletében

MÁV

 • ISDN szolgáltatások bevezetésének előkészítése
 • Távközlő hálózat fejlesztés előkészítése

MVM

 • Távközlés Fejlesztési Rendszerterv kidolgozása
 • Távközlési hálózatfejlesztés vezetése
 • Preinstallációs tervezések (OVIT Zrt.)
 • Távközlő hálózatok és szolgáltatások engedélyeztetése
 • Berendezés szállítói tenderek előkészítése
 • Alközponti beruházás tendereztetése, vezetése
 • ISDN mérések

Első Pesti Telefontársaság

 • Elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal kapcsolatos szabályozás és szolgáltatásfejlesztés
 • Távközlési és informatikai tevékenységek, fejlesztések során felmerülő szabályozási kérdések megválaszolása

NOKIA

 • Marketing konzultáció
 • ISDN együttműködési vizsgálatok és mérések
 • Építési engedélyeztetési konzultáció

Pannon GSM

 • Management és távközlési konzultáció
 • Szolgáltatásengedélyeztetés (Voice over IP)

Pantel (ma Invitel)

 • Távközlési szolgáltatások engedélyeztetése

Vodafone Magyarország

 • GSM ismétlők szállítása (AVITEC)

Invitel és korábbi leányvállalatai

 • Optikai kábeles összeköttetés beruházás vezetése a MÁV Zrt. együttműködésével
 • Projekt menedzsment: Térinformatikai beruházás bevezetése
 • Távközlési és informatikai konzultáció
 • Távközlési szolgáltatások engedélyeztetése, hatósági bejelentése
 • Adatbiztonsági és egyéb belső szabályzatok kidolgozása
 • Munkahelyi, munkakörnyezeti éves felülvizsgálat végzése, kockázatértékelés készítése

OTP Bank

 • Ügyfélszolgálati folyamatok távközlési és informatikai szempontú elemzése

Informatikai és Hírközlési Minisztérium

 • Műszaki tézisek a hírközlés szabályozás korszerűsítéséhez

Egyéb tevékenységek

 • Távközlési tervek és ajánlatok ellenőrzése, értékelése és készítése a Nyírtelecom Kft. részére
 • Piacfelmérés a Telecom Finland részére, együttműködés a Telecon Oy, Finland vállalattal
 • Alközponti tenderértékelés a Fővárosi Vízművek Zrt. részére
 • Koncessziós telefontársaságok üzleti terveinek értékelése a IID Budapest részére
 • Távközlési átvilágítás, fejlesztési tanulmány a MALÉV Zrt. részére
 • Mikrohullámú összeköttetés tervezése, kulcsrakész szállítása a Zalaegerszegi Megyei Kórház részére
 • Internet Klub megvalósíthatósági tanulmány készítése Transelektro Zrt. részére
 • Részvétel a Belügyminisztérium részére készült megvalósíthatósági tanulmány készítésében az Auriga Corporation megbízásából
 • Szolgáltatások távközlési, informatikai műszaki szabályozási hátterének megalapozása a Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztosság részére
 • Távközlési szolgáltatások előkészítése, hatósági engedélyeztetése, bejelentése további vállalatok részére (ATLAS Távközlési Kft., CeCOM Kft., Magyar Telekom Nyrt. (Matáv Rt.), TeleTrade Kft., UPC Magyarország Kft., UST 2 Kft.)

Létesítési referenciáink

Ericsson Magyarország Kft.

 • Bázisállomás engedélyeztetés

MVM Rt.

Bázisállomások létesítése nagyfeszültségű távvezeték oszlopokon

 • Helyszín keresés (site survey)
 • Statikai kiviteli tervezés
 • Engedélyeztetés

Pannon GSM Rt.

GSM bázisállomásokkal kapcsolatos tevékenységek

 • Helyszín keresés (site survey)
 • Használatbavételi engedélyeztetés
 • Magasság korlátozás bejegyeztetés
 • Statikai kiviteli tervezés
 • Telepítési közreműködés

PanTel Rt.

 • Helyszín keresés (site survey)

Dunatel Kft.

 • Helyszín keresés (site survey)
 • Statikai kiviteli tervezés
 • Telepítési közreműködés

T-Mobile Magyarország Rt.

Bázisállomások létesítése nagyfeszültségű távvezeték oszlopokon

 • Helyszín keresés (site survey)
 • Statikai kiviteli tervezés
 • Engedélyeztetés