Hírarchívum

UPC Magyarország

Tanácsadási szolgáltatást nyújtottunk a UPC részére összekapcsolási szerződések tekintetében.

MVM NET Zrt.

Az MVM NET Zrt. részére projekt pályázatírási tanácsadást végeztünk.

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Az NMHH részére az előfizetők helymeghatározási lehetőségei mobil hálózatokban a segélyhívások behatárolásához tárgyban javaslatokat dolgoztunk ki.

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Az NMHH részére a mobil infokommunikációs szolgáltatások szolgáltatásminőségének hatósági kezelése tárgyban javaslatokat dolgoztunk ki.

MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt.

Bázisállomások és nyomvonalas létesítmények engedélyezési folyamatainak áttekintése, jogszabályi háttér áttekintése, eljárási folyamatok meghatározása.

A másodlagos frekvenciakereskedelem szabályozását megalapozó szakmai javaslat kidolgozása

Az NMHH részére szakmai javaslat dolgoztunk ki a másodlagos frekvenciakereskedelem szabályozásának megalapozására.

MVM NET Távközlési Szolgáltató Zrt.

A Nemzeti Távközlési Gerinchálózat járási székhelyekig kiépítendő hálózatának fejlesztési projektje keretében elvégzendő generál tervkoordinátori, rendszertervezési és terv szakértői feladatok

ON LINE SYSTEM Kft.

Megrendelő ÁSZF dokumentumának egységes szerkezetbe foglalása a hatályos elektronikus hírközlési szabályoknak megfelelően

MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt.

Nemzeti Hálózatfejlesztési Projekthez kapcsolódó üzemeltetési koncepció kidolgozása

Az NMHH Rádióspektrum Stratégiája 2011-2015

Több fázisból álló tevékenység során az NMHH szakértőinek aktív közreműködésével elkészítettük az NMHH 2015-ig terjedő javasolt Rádióspektrum Stratégiáját.

Oldalak